تجلیل از آزادگان و ایثارگران دفاع مقدس

اصانلو شهردار قیدار در اولین روز از دهه فجر از آزادگان و ایثارگران دفاع مقدس آقایان خانی و خسروی در مراجعه به شهرداری تجلیل کرد.
اصانلو در این دیدار بیان داشت آزادگان ،جانبازان ،ایثارگران از سرمایه های فراموش نشدنی این انقلاب هستند.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها