تهیه و توزیع بسته های بهداشتی

تهیه و توزیع بسته های بهداشتی بین نیروهای خدماتی شهرداری قیدار و تقدیر شهردار از زحمات این عزیزانمورخه۹۹/۹/۴ روز :سه ش...

احداث مسیر دوچرخه سواری

احداث مسیر دوچرخه سواری در بلوار دانشگاه و بازدید اصانلو شهردار قیدار از روند اجرای پروژه: دوشنبه 3/9/99...

حادثه انفجار وآتش سوزی

حادثه انفجار وآتش سوزی منزل مسکونی واقع در روستای گوندره مورخ 99/8/29 وحضور به موقع نیروهای آتش نشانی شهرداری قیدار در ص...

دعای هفتم صحیفه سجادیه

متن و ترجمه کامل دعای هفتم از صحیفه سجادیه که رهبر انقلاب پس از تأکید بر لزوم رعایت موارد بهداشتی جهت پیشگیری از کرونا ...

بازدید فرماندار محترم شهرستان

دکتر بیگدلی فرماندار شهرستان خدابنده روز چهارشنبه بهمراه معاونت اداری خود از واحدهای مختلف شهرداری قیدار بازدید کرد و در...

مصوبه ستاد مقابله با کرونا

اصانلو شهردار قیداربیان داشت متاسفانه طی روزهای اخیر تعداد متوفیانی که بر اثر بیماری کرونا فوت شده اند رو به افزایش بوده...

لزوم ایجاد پایگاه خون گیری

دیدار آقایان مرادی رئیس شورای اسلامی شهر قیدار، بکشلو نایب رئیس و اصانلو شهردار قیدار با دکتر اسدی مدیرکل محترم اداره کل...