تنظیم قرارداد اجاره درشهر قیدار

بر اساس اخذ مجوز از نماینده معزز ولی فقیه ورییس سازمان اوقاف کشور جناب آقای دکتر خاموشی

مراجعینی که تاکنون موفق به تنظیم قرارداد اجاره درشهر قیدار نشده اند از تخفیف ۷۰ درصدی اخذ پذیره درمدت محدود بهره مند خواهند شد.



این مجوز صرفا برای شهر قیدار صادر شده وهدف از آن کمک به اقشار مستضعف وجلوگیری از مهاجرت،توسعه شهر،وممانعت از حاشیه نشینی وکاهش آسیب های اجتماعی وترویج سنت حسنه وقف خواهد بود.
 از مساعدت نماینده معزز ولی فقیه و ریس سازمان اوقاف کشور و حاج آقا کرمی مدیر کل محترم اوقاف استان و جناب آقای ذوالقدر ریاست محترم اوقاف شهرستان بابت تخفیف ۷۰درصدی اخذ پذیره صرفاً برای شهروندان عزیز قیداری امید آن داریم در آینده‌ نزدیک شاهد رشد توسعه شهر قیدار نبی ع باشیم در پناه حضرت حق سربلند باشید از زحمات شما عزیزان کمال تشکر را داریم.


گالری



قیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها