پدر بزرگوار شهید بابازاده

قدردانی اصانلو، شهردار قیدار از «پدر بزرگوار شهید بابازاده» با اهدای لوح سپاس و تجلیل از رشادت ها و ایثارگری های خانواده های معظم شهدا و جانبازان

دوشنبه 8 دی ماه 99


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها