حادثه آتش سوزی در کوی شریعتی

حادثه آتش سوزی در کوی شریعتی محمدیه 2 وحضور به موقع نیروهای آتش نشانی در صحنه حادثه در مورخه 99/10/6


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها