تعيين تکلیف فضاهای آموزشی و بررسی پرونده های املاکی

جلسه شورای اسلامی شهر قیدار با دستور کار تعيين تکلیف فضاهای آموزشی و بررسی پرونده های املاکی با حضور ریاست محترم اداره اوقاف و امور خیریه و ریاست محترم آموزش و پرورش شهرستان امروز دوشنبه رأس ساعت 16:30 در محل دفتر شورای شهر تشکیل شد.
در این جلسه مقرر گردید با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه، کاربری فضاهای موجود طبق مقررات راه و شهرسازی حفظ شود و در پایان نیز تعدادی از پرونده های املاکی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها