رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور

دیدار اصانلو شهردار، مرادی رئیس و بکشلو نایب رئیس شورای اسلامی شهر قیدار با حجت الاسلام والمسلمین «سیدمهدی خاموشی» رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و معاونین سازمان در محل سازمان اوقاف


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها