بازدید میدانی دکتر سلطانی معاونت محترم عمرانی

بازدید میدانی دکتر سلطانی معاونت محترم عمرانی استانداری زنجان بهمراه شهردار، هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر قیدار و کارشناس فنی شهرداری از سطح شهر قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها