سفر یک روزه دکتر حقیقی

سفر یک روزه دکتر حقیقی استاندار زنجان به شهرستان خدابنده و بازدید از پروژه احداث بیمارستان رسول اکرم بهمراه فرماندار، شهردار، اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها