جلسه شورای اسلامی شهر قیدار

جلسه شورای اسلامی شهر قیدار با حضور اعضای شورا و کارشناسان شهرداری تشکیل گردید

در این جلسه که روز شنبه مورخ ۲۲ آذر ماه ۹۹ در محل دفتر شورا و بصورت علنی تشکیل گردید، پرونده های املاکی مورد بررسی قرار گرفت و سوالات همشهریان حاضر در جلسه بررسی و پاسخ های لازم ارائه شد.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها