معاونت شهر سازی

دیدار اصانلو شهردار قیدار با آقای دکتر توسلیان معاونت شهر سازی و مهندس شاهین فر معاونت املاک و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص بافت فرسوده شهر قیدار.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها