جلسه ستاد بازآفرینی شهرستان

حضور معاون محترم وزیر راه و شهرسازی در شهر قیدار و شرکت در جلسه ستاد بازآفرینی شهرستان

جلسه ستاد باز آفرینی شهرستان با شرکت دکتر مهدی عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی، مهندس حسینی نماینده مردم شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسلامی ،مهندس بیات منش مدیر کل راه و شهرسازی استان و آقای بیگدلی فرماندار در محل فرمانداری خدابنده تشکیل گردید.
در این جلسه مشکلات سکونت گاه های غیر رسمی و بافت های فرسوده شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نیز بازدید میدانی از سطح شهر ومحلات هدف با همراهی اصانلو شهردار و مرادی رئیس شورای اسلامی شهر به عمل آمد.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها