تخفیف 25 درصدی در عوارض

✅تخفیف 25 درصدی در عوارض شهرداری قیدار✅

شهرداری قیدار در نظر دارد نسبت به اعمال تخفیف ۲۵ درصدی در عوارض صدور پروانه، سطح شهری و دفع زباله با استناد به مصوبه شورای شهر اقدام نماید.
متقاضیان جهت بهره مندی از تخفیف و کسب اطلاعات بیشتر به شهرداری قیدار مراجعه فرمایند.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها