جلسه شورای اسلامی شهر

جلسه شورای اسلامی شهر با حضور سه تن از اعضا و پیرو جلسه ای در فرمانداری با دستورکار حل مشکل زمین 28 واحدی مهر روز شنبه 99/9/8ساعت 16:30در محل دفتر شورا برگزار شد .
در این جلسه که با اعلام قبلی و با حضور اعضای هیئت رئیسه، کارشناسان املاک شهرداری و جمعی از شهروندان در محل دفتر شورا برگزار گردید، به نامه های وارده و مسائل مطرح شده توسط حاضرین پاسخ های لازم داده شد و پرونده های مطروحه توسط کارشناسان شهرداری نیز بررسی گردیدند.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها