جلسه شورای اسلامی شهر

جلسه شورای اسلامی شهر با حضور سه تن از اعضا و با دستور کار رسیدگی به پرونده های املاکی و پاسخ به مراجعین برگزار شد.در این جلسه که روز چهارشنبه مورخ 28/8/99 با اعلام قبلی و با حضور اعضای هیئت رئیسه، کارشناسان فنی و املاک شهرداری و جمعی از شهروندان در محل دفتر شورا برگزار گردید، به نامه های وارده و مسائل مطرح شده توسط حاضرین پاسخ های لازم داده شد و پرونده های مطروحه توسط کارشناسان شهرداری نیز بررسی گردیدند.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها