تهیه و توزیع بسته های بهداشتی

تهیه و توزیع بسته های بهداشتی بین نیروهای خدماتی شهرداری قیدار و تقدیر شهردار از زحمات این عزیزان

مورخه۹۹/۹/۴ روز :سه شنبه

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها