میلاد با سعادت یازدهمین اختر تابناک

آن ماه که مهر عالم رهبری است
بر طلعت او شمس و قمر مشتری است
تبریک بگوئید به مهدی کامشب
میلاد ابا محمد عسگری (ع) ست.

میلاد با سعادت یازدهمین اختر تابناک امامت و ولایت امام حسن عسگری
(ع) بر پیروان ان حضرت مبارک باد.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها