حادثه انفجار وآتش سوزی

حادثه انفجار وآتش سوزی منزل مسکونی واقع در روستای گوندره مورخ 99/8/29 وحضور به موقع نیروهای آتش نشانی شهرداری قیدار در صحنه حادثه


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها