دعای هفتم صحیفه سجادیه

متن و ترجمه کامل دعای هفتم از صحیفه سجادیه که رهبر انقلاب پس از تأکید بر لزوم رعایت موارد بهداشتی جهت پیشگیری از کرونا آن را دعایی مناسب برای دفع این بلا دانستند و خواندن آن را توصیه فرموده اند.دعای هفتم صحیفه سجادیه به آسان شدن دشواری‌ها به دست خدا و فراهم آمدن اسباب حیات به واسطه رحمت الهی اشاره دارد و در ۱۰ فراز از امام سجاد (ع) نقل شده است.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها