لایه برداری رویه معیوب آسفالت خیابان امام

لایه برداری رویه معیوب آسفالت خیابان امام (حد فاصل میدان شهدا تا میدان بسیج) بوسیله دستگاه ویرتگن توسط شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها