اجرای مانور پدافند غیر عامل

اجرای مانور پدافند غیر عامل توسط شهرداری قیدار.
در این مانور که با اجرای عملیات اطفای حریق و فرود از ارتفاع با طناب توسط واحدهای آتش نشانی و خدمات شهری در روز چهارشنبه 14/8/99 به انجام رسید، آمادگی نیروهای شهرداری برای مواقع ضروری و بحرانی به معرض نمایش گذاشته شد.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها