اصلاح پیاده روی ضلع شمالی میدان امام حسین  « ع »

پیور زنی و اصلاح پیاده روی ضلع شمالی میدان امام حسین (ع) توسط شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها