جلسه شورای اسلامی شهر قیدار

جلسه شورای اسلامی شهر قیدار روز شنبه مورخ 10/8/99 در محل دفتر شورا برگزار شد.
در این جلسه که با دستور کار بررسی مشکلات تاکسی داران، با حضور کلیه اعضای شورای اسلامی شهر، سرگرد بیگدلی رئیس محترم راهنمایی و رانندگی خدابنده، احمدی مسئول سازمان حمل و نقل شهرداری و جمعی از نمایندگان تاکسی داران شهر قیدار به ریاست مرادی رئیس شورای شهر برگزار گردید، نمایندگان تاکسی داران هرکدام به بیان نظرات و مشکلات حوزه تاکسیرانی پرداختند و سپس سایر اعضای جلسه راهکارهای مد نظر خود را ارائه نمودند.

مصوبات جلسه از طریق همین رسانه به اطلاع عموم خواهد رسید.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها