جلسه مشترک

جلسه مشترک بین شهرداری قیدار و امور آب و فاضلاب در خصوص آزاد سازی انتهای خیابان غدیر، روز چهارشنبه 7/8/99 با حضور کاظم پور مدیر امور املاک آب و فاضلاب استان، بدیعی رئیس امور آب و فاضلاب شهرستان، مرادی رئیس شورای اسلامی شهر و بکشلو نایب رئیس شورا در محل دفتر شهردار قیدار برگزار شد و پس از توافق در خصوص موضوع جلسه، اعضا بصورت میدانی از محل مورد نظر بازدید نمودند.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها