طرح پاکسازی معابر منطقه انتهای آذرها

بازدید شهردار قیدار از روند اجرای طرح پاکسازی معابر منطقه انتهای آذرها و پردیس ها توسط واحدهای خدمات شهری، عمران، آتش نشانی و فضای سبز


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها