طرح پاکسازی معابر منطقه محمدیه

اجرای طرح پاکسازی معابر منطقه محمدیه ها توسط واحدهای خدمات شهری، عمران، آتش نشانی و فضای سبز و بازدید شهردار قیدار از روند اجرای طرح


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها