طرح پاکسازی معابر

بازدید شهردار قیدار از نحوه اجرای طرح پاکسازی معابر بصورت منطقه ای توسط واحدهای خدمات شهری، عمران، آتش نشانی و فضای سبز


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها