سامد

حضور اصانلو شهردار قیدار در مرکز ارتباطات مردمی استانداری (سامد) و پاسخگویی به سوالات همشهریان از طریق سامانه تلفنی 111: دوشنبه 21/7/99


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها