مرکز ارتباطات مردمی استانداری

حضور شهردار قیدار در مرکز ارتباطات مردمی استانداری

شهروندان محترم می توانند از ساعت 11:50 تا 13:15 روز دوشنبه مورخ 21/7/99 ، مسائل و مشکلات خود را با تلفن ۱۱۱ (مرکز سامد استانداری) مطرح نمایند.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها