گرامی داشت روز آتش نشان

گرامیداشت روز آتش نشانی و ایمنی با حضور رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر قیدار و قدردانی از آتش نشانان خدوم شهردرای قیدار با اهدای لوح تقدیر


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها