جلسه علنی شورا

جلسه علنی شورای اسلامی شهر قیدار برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور کلیه اعضای شورای اسلامی شهر و شهروندان محترم برگزار گردید، به سوالات و درخواست های حاضرین رسیدگی و پاسخ های لازم ارائه گردید.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها