ترمیم پیاده روی ضلع غربی خیابان امام

پیور زنی و ترمیم پیاده روی ضلع غربی خیابان امام (حد فاصل میدان شهدا تا میدان بسیج) روبروی کوچه های آبان


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها