اتمام عملیات آسفالت ریزی کوچه میعاد

اتمام عملیات آسفالت ریزی کوچه میعاد 2 با همت واحد عمران شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها