جدول گذاری کوچه شهید خلجی

آغاز عملیات جدولگذاری کوچه شهید خلجی توسط واحد عمران شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها