جلسه کمیسیون 5

برگزاری جلسه کمیسیون ماده 5 استان در دفتر معاونت عمرانی استانداری و بررسی پرونده های مطروحه شهرداری قیدار با حضور کلیه اعضای کمیسیون


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها