پروتکل های بهداشتی

مردم عزیز و فهیم شهرستان خدابنده
ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری تاسوا و عاشورای حسینی خواهشمند است توصیه های بهداشتی طبق پروتکل های بهداشتی با توجه به وضعیت قرمز کرونایی رعایت گردد.
با توجه بر اینکه امروز روز شنبه مورخ 99/6/8 چهار مورد فوتی کرونایی در شهرستان داشتیم در صورت عدم رعایت پروتکل ها با پیک شدید بیماری و افزایش موارد بستری و فوتی در شهرستان مواجه خواهیم شد خواهشمند است موارد ذیل رعایت گردد؛
1- دسته روی هیئت ها ممنوع می باشد
2-تمام عزاداران عزیز از ماسک استفاده نمایند
3-فاصله گذاری اجتماعی فاصله دو متری رعایت گردد
4-استفاده از طبل و سنج در عزاداریها ممنوع می باشد
5-رعایت زمان عزاداری حداکثر یک و نیم ساعت می باشد
شبکه بهداشت و درمان شهرستان خدابنده


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها