پروژه گاز کشی کارخانه آسفالت

در دومین روز از هفته دولت، از پروژه گاز کشی کارخانه آسفالت شهرداری قیدار بهره برداری شد.

در ادامه برنامه های هفته دولت در شهرستان خدابنده، این پروژه که با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ريال از محل اعتبارات داخلی شهرداری به انجام رسیده است، با حضور مهندس حسینی نماینده محترم مردم شهرستان در مجلس، دکتر بیگدلی فرماندار محترم، اصانلو شهردار قیدار و اعضای محترم شورای اداری به بهره برداری رسید.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها