هفته دولت مبارک

هفته اول شهریور ماه که با نام و یاد شهیدان والا مقام «رجایی» و «باهنر» مزین و به نام هفته دولت نامگذاری گردیده است، بر همه دولت مردان خدوم و مجموعه اداری و اجرائی کشور گرامیباد.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها