حوزه های آزمون سراسری

حوزه های آزمون سراسری کنکور 99 با همت شهرداری قیدار در روزهای 27 تا 31 مرداد ماه ضد عفونی و سمپاشی گردید.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها