نصب چراغ های دکوراتیو

نصب چراغ های دکوراتیو در بلوار شهید مظفر ذوالقدر (ابتدای جاده حصار) توسط شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها