جلسه علنی شورای اسلامی

جلسه علنی شورای اسلامی شهر قیدار در تاریخ شنبه 25/5/99 با دستور کار
1- رسیدگی به پرونده های املاکی،
2- نامگذاری معابر فاقد نام،
3- بررسی ایجاد راه ارتباطی ساکنین مسکن مهر،
4- پاسخ به نامه های وارده،
و 5- پاسخ به مراجعین مردمی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور کلیه اعضای شورای شهر به ریاست علی حسین مرادی و حضور تعدادی از کارشناسان شهرداری برگزار گردید، موارد مطروحه بررسی و تصمیمات مقتضی اخذ شد.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها