عید غدیر بر شما همشهریان عزیز مبارک

عید است و هوا شمیم جنت دارد
نام خوش مرتضی حلاوت دارد
با عطر گل محمدی و صلوات
این محفل حیدری طراوت دارد.
عید غدیر بر شما همشهریان عزیز مبارک باد.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها