تشکر شهردارشهر قیدار از پرسنل خط مقدم ویروس کرونا

تقدیروتشکر شهردارشهر قیدار از پرسنل خط مقدم ویروس کرونا؛ در بهشت زهراشهردار شهر قیدار در جمع پرسنل بهشت زهرا طی سخنانی گفت شما پرسنل ساعی و تلاش گر؛بهشت زهرا دراین مدت بحران کرونا زحمات مضاعفی را متحمل شدید و باعث آبرو و افتخار برای شهرداری شهر قیدار شده اید که جای تقدیر و تشکر میباشد.

درمراسم‌ تجلیل از پرسنل زهمت کش شهرداری خطاب به پرسنل بهشت زهرا: همواره در همه جلسات ستاد کرونا؛در فرمانداری و شهرداری؛ ذکر خیر زحمات و تلاش های شما بوده و هست و آرزو می‌کنیم از این روزهای سخت هر چه سریعتر عبور کنیم‌

اصانلو شهردار ؛اضافه نمودشیوع ویروس کرونا؛یکی از بحران هایی است که کل جهان را؛دربرگرفته و؛ارامستان شهر قیدار به دلیل نوع فعالیت کاری خود یکی از؛واحدهایی است که فعالیت دران به خاطر شرایط روحی مراجعان بسیار سخت استشهردار قیدار با تشکر از مسئول خدمات شهری ؛و حوزه روابط عمومی ؛گفت یکی از بخش های شهرداری که دراین ایام با؛ازخودگذشتگی وایثارتلاش خالصانه ای داشتند؛کارگران زحمت کش ارامستان بوده است که بنده به نوبه ی خودم ازتک تک عزیزان تشکرمیکنمدرپایان با؛اهدای لوح تقدیروکارت هدیه از کارگران زحمت کش بهشت زهرا تجلیل شد


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها