محل احداث حوزه علمیه

بازدید اصانلو شهردار و حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا موسوی از محل احداث حوزه علمیه در شهر قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها