پیور زنی ضلع غربی خیابان امام

شروع عملیات پیاده رو سازی و پیور زنی ضلع غربی خیابان امام حد فاصل میدان شهدا تا میدان بسیج

جمعه 3/5/99


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها