احداث پارک محلی واقع در سیناها

بازدید آقای خمسه معاونت محترم فرمانداری شهرستان و مهندس کریمی معاون محترم شهرداری قیدار از جدولگذاری و احداث پارک محلی واقع در سیناها.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها