اطلاع رسانی نکات ایمنی

اطلاع رسانی نکات ایمنی در معابر شهر جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا ۹۹/۰۴/۲۶

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها