تفاهم نامه احداث اولین سینمای امید

تفاهم نامه احداث اولین سینمای امید استان زنجان با شهرداری قیدار منعقد شد.

با حضور دکتر حیدری خلیلی معاون توسعه مدیریت منابع سازمان سینمائی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،فرماندار،اعضای شورای اسلامی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ،شهردار و رییس دفتر نماینده تفاهم نامه احداث سینمای امیددر محل شهرداری قیدار منعقد شد.

بهروز اصانلو شهردار قیدار بیان داشت از بهمن ماه ۹۸پیگیر موضوع بودیم که خوشبختانه منجر به نتیجه شدو این سینما در زمینی حدودا به مساحت یک هزار مترمربع با ۳۰۰صندلی احداث میشود که مالکیت و بهره برداری آن با شهرداری قیدار خواهد بود.


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها