کاشت گلهای فصلی و زینتی

کاشت گلهای فصلی و زینتی در پیاده رو خیابان امام حد فاصل میدان امام حسین تا میدان شهدا توسط واحد فضای سبز شهرداری قیدار

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها