طرح گردشگری کوه علی پنجه سی

ملاقات مرادی رئیس شورای اسلامی،اصانلو شهردار قیدار با دکتر ارجمند مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان در خصوص مرکز اطلاع رسانی و راهنمای گردشگری ،همچنین مجموعه مطالعه شده بیست هکتاری طرح گردشگری کوه علی پنجه سی


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها